חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מערכות מידע גיאוגרפיות מתקדמות (ממ"ג ב')
  Basic Course of GIS Part 2                                                                           
0691-2002-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1400-1600232יד אבנר - גאוגרפיהשיעור ות פרופ בננסון יצחק
סמ'  ב'1600-1800232יד אבנר - גאוגרפיהשיעור ות מר כרמון נמרוד
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הנושא: הקורס הוא המשך של קורס ממ"ג חלק א', ומיועד לרכישת ידע מעמיק במבנה ושימושים של מערכות מידע גיאוגרפי. הדגש נעשה על התיאוריה והיכולת הביצועית ההכרחית ביישומים גיאוגרפיים מתקדמים בתכנון, בניית מודל דיגיטלי של פני השטח, בדיקת תקנות של נתונים גיאוגרפיים ועריכתם. משתתפי הקורס ישתמשו בשתי מערכות ממ"ג מובילות - ArcGIS ו-MapInfo ובמודולים נוספים, המרכיבים את יכולתן של המערכות. ביצוע מוצלח של התרגילים יביא לרמת שימוש גבוהה בממ"ג.

חובות הקורס:
1. הגשת כל התרגילים שמשקלם 50% מהציון הסופי. התרגילים יוגשו תוך שבועיים מיום חלוקתם.
2. בחינה שמשקלה 50% מהציון הסופי.
3. יש לבקר באתר הקורס ב-VirtualTAU לאחר כל שיעור (הרשמה אוטומטית לפי רשימת הקורס).
4. השתתפות אקטיבית בקורס (דרך אתר הקורס, כעיקרון) תעניק בונוס עד 10%תוכנית הקורס:
1. טופולוגיה של מפה ווקטורית
1.1. model Hybrid – חזרה
1.2. בניית מבנה טופולוגי במסגרת מערכות שונות
1.3. טעויות טופולוגיות ותיקונן
1.4. Layer-based ו-Object-based GIS
2. ממ"ג בממד שלישי
2.1. שמירת נתוני גובה ופני השטח בממ"ג (TIN ו-GRID)
2.2. שיטות בנייה ועריכה ועיבודן של פני השטח
2.3. שיטות מתקדמות של ניתוח תלת-ממדי
3. רשתות וממ"ג (networks)
3.1. הרכבת Hybrid model לצורך שמירת נתוני רשת ((Turns, Routes
3.2. שיטות ניתוח רשתות תנועה
4. ממ"ג רסטרי – מבוא
4.1. השוואה בין ממ"ג ווקטורי ורסטרי וצורת Quadtree
4.2. שאילתות ומפות נושאיות בממ"ג רסטרי
4.3. שיטות ניתוח בסיסיות בממ"ג רסטרי (שדה ראיה, אגן ניקוז, דרך אופטימלית)

ביבליוגרפיה:
T. Bernhardsen, Geographic Information System, VIAK IT, 1992
R. Laurini, D. Thompson, Fundamentals of Spatial Information Systems, AP, London, 1992
D. J. Maguire et al, Geographical Information Systems, Principles and Applications, v. 1 & 2, Longman, 1991
NCGIA Core Curriculum 1994 (www.ucgia.ucsb.edu/giscc/)
WWW resources: www.geog.ubc.ca/vgd/gis/turorials/tutorials.htmlCourse description
The course expands on Introduction to GIS, Part 1, to deepen and broaden understanding of GIS methods. The course focuses on advanced GIS methods, including raster analysis, digital terrain modeling, editing GIS data, 3D presentation and network analysis. The course's technical basis is provided by ArcGIS 10 software and its extensions: Spatial Analyst, 3D Analyst, Network Analyst and ArcScene.
Course program
1. Raster GIS and surface analysis
1.1. Basic methods of raster analysis
1.2. Surface representation with raster and with Triangulated Irregular Networks (TIN)
1.4. Digital terrain modeling
1.5. Presentation of surface data
1.6. Surface construction and editing
1.7. Advanced methods of 3D analysis
2. GIS data management
2.1. Geodatabase – definition and structure
2.2. Raster and vector data projections and formatting
2.3. Coverage and topological correctness of data
3. Network analysis
3.1. What is a network?
3.2. GIS models of networks
3.3. Network analysis in GIS
3.4. Road networks and optimal paths

Bibliography:

WEB RESOURCES
NCGIA CORE CURRICULUM
1. 1990 Version http://www.geog.ubc.ca/courses/klink/gis.notes/ncgia/toc.html
2. Latest NCGIA Core Curriculum in GIScience (only selected chapters are ready)
http://www.ncgia.ucsb.edu/education/curricula/giscc/
COURSES
3. Advanced Applications of GIS in the Geosciences http://dusk.geo.orst.edu/buffgis/
4. Exploring GIS on the Internet http://www.hku.hk/geog/staff/pclai/05348/internet/index.html
5. GIS Analysis with ARC-INFO http://boris.qub.ac.uk/shane/arc/ARChome.html
6. Hunter College, City of New York Geographic Information Science http://geography.hunter.cuny.edu/~tbw/gtech362/lecture.notes/lectures.html
7. Oregon State University http://dusk.geo.orst.edu/gis/465lec.html
8. University of Texas at Dallas http://www.utdallas.edu/~briggs/poec6381.html
9. San Jose State University http://www.geosun.sjsu.edu/paula/137/

BOOKS AND SOFTWARE DOCUMENTATION
Textbooks
1. Bernhardsen, T. (1992), Geographic Information System, VIAK IT
2. Banham-Carter, G.F. (1999), Geographic Information Systems for Geoscientists, Pergamon, Oxford, UK.
3. Longley, P., Goodchild, M.F., Maguire D.J., and Rhind D.W. (2001), Geographic Information Systems and Science, Wiley, New York.
4. Goodchild, M.F., Parks, B.O., and Steyart, L.T. (1993), Environmental Modeling with GIS, Oxford University Press, Oxford.
Technical issues
5. Verbyla, D.L. (2001) Practical GIS Analysis, Taylor & Francis, Oxford and New York.
6. Laurini, R., and Thompson, D. (1992), Fundamentals of Spatial Information Systems, Academic Press, Waltham, MA.
7. Birkin, M., Clerke, G., Clerke, M., Wilson, A. (1996), Intelligent GIS. Location Decisions and Strategic Planning, GeoInformation International
ArcGIS documentation (version 9 and later, pdf, Virtual TAU)
1. ArcMap: Editing in ArcMap and Using ArcMap,
2. Geodatabase: Building Geodatabase and Geodatabase Workbook
3. Raster: Spatial Analyst Tutorial, Using 3D Analyst, Using Spatial Analyst
4. Networks: Using Network Analyst

Prerequisite:
Introduction to Geoinformatics and Introduction to GIS, Part 1

Grade:
Exercises: 40%
Exam: 60%

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת