חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג א')
  Basic Course of GIS Part 1  
0691-2001-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1600-1800232 יד אבנרשיעור ות
סמ'  א'1000-1200232 יד אבנרשיעור ות פרופ בננסון יצחק
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

0691200101 - מבוא למערכות מידע גיאוגרפי א'- GIS

 

0691200101 - Basic Course of GIS Part 1

 

פרופ' יצחק בננסון

 

 

תקציר: מערכות מידע גיאוגרפי (ממ"ג) ((GIS - Geographic Information System נהפכו בעשור האחרון לכלי בסיסי לניהול וניתוח נתונים מרחביים. ממ"ג מאחד יכולות בסיסי נתונים, מערכות מיפוי ותצוגה. ממ"ג מעניקה למשתמש אפשרויות ניתוח מרחבי מתקדם, ניתוח סטטיסטי ותצוגה דו- ותלת-ממדית. הקורס מיועד לרכישת רקע נרחב לגבי מבנה של ממ"ג ושימוש בסיס במערכות אלו במחקר גיאוגרפי. משתתפי הקורס ישתמשו וייעשו תרגילים בשתי מערכות ממ"ג מובילות - ArcGIS ו-MapInfo. הקורס ישלם בין הרצאות פרונטליות ועבודה בכיתת המחשבים.

 

 

דרישות קידום: מכינה למחשבים וקורסי מבוא לעיבוד מידע גיאוגרפי ויסודות סטטיסטיקה

 

 

חובות הקורס:

 

1.       הגשת כל התרגילים תוך שבועיים מיום חלוקתם ולפני מועד א' של מבחן הקורס.

 

2.       השתתפות במבחן מותנית בהגשת כל התרגילים.

 

3.       משקל של תרגילים הוא 35% מהציון הסופי, משקל של הבחינה הוא 65% מהציון הסופי.

 

4.       יש לבקר באתר הקורס ב-VirtualTAU לאחר כל שיעור (הרשמה אוטומטית לפי רשימת הקורס).

 

 

תוכנית הקורס:

 

א. עקרונות ממ"ג

 

1.           עקרונות של מערכות מידע גיאוגרפי (ממ''ג, GIS)

 

1.1.         אפיון סוג וארגון הנתונים במערכות מידע גיאוגרפי (ממ"ג ווקטורי ורסטרי).

 

1.2.         התפתחות מערכות ממ"ג משנות ה-60 ועד לאחרונה

 

2.           הצגת נתונים בממ"ג (מפות נושאיות)

 

3.           שאילתות לפי מידע אלפנומרי ולפי מידע מרחבי בממ''ג וקטורי.

 

3.1.         בסיסי נתונים טבלאיים (מבוא).

 

3.2.          שפת השאילתות SQL.

 

3.3.          הרחבה מרחבית של שיטת-SQL ושימוש בפונקציות מרחביות

 

4.           תכונות טופולוגיות של מפה ווקטורית (מבוא).

 

4.1.         מפה כ"גרף"

 

4.2.         שמירת המבנה הטופולוגי בממ"ג (model Hybrid)

 

ב. ניתוחים מרחביים במסגרת ממ"ג

 

5.        שיטות ניתוח בסיסיות

 

5.1.         פעילויות על שכבות מידע (Overlay, Merge, Union)

 

5.2.         אזורי חיץ (Buffers)

 

5.3.         ניתוח מרחקים וסמיכות

 

6.        Geocoding

 

 

 

ביבליוגרפיה:

1.       J. Star, J. Estes. Geographic Information Systems: An Introduction, Prentice Hall, 1990

 

2.       T. Bernhardsen, Geographic Information System, VIAK IT, 1992

 

3.       Chou Y-H. Exploring Spatial Analysis in GIS, Onword press, 1997

 

4.       P. Longley et al, Geographical Information Systems and Science, Wiley, 2001

 

5.       Bonham-Carter, G.F Geographic Information Systems for Geoscientists, Modeling with GIS, Pergamon, 1994.

 

6.        Verbyla D. L., Practical GIS analysis, Taylor & Fransis, 2002

 

7.       NCGIA Core Curriculum 1994 http://www.geog.ubc.ca/courses/klink/gis.notes/ncgia/toc.html

 

Course description
During the last decade, Geographic Information Systems (GIS) have become the major tool for managing spatial data. GIS combines two basic abilities that are necessary for the management of geographic data: data storage of arbitrarily types and presentation of data as a map. GIS supplies a broad arsenal of analytic tools that include data selection capabilities, statistical processing as well as two- and three- dimensional presentation of data and analytic results. Part 1 of the course provides the basic overview of the structure and use of GIS. The students will apply two GIS systems – MapInfo and ArcInfo – in exercises.
Course program
1. GIS basics
1.1. Vector and raster data
1.2. Emergence and evolution of GIS
2. Thematic mapping
3. Querying
3.1. What is a database?
3.2. SQL
3.3. Spatial abilities of SQL for the GIS
4. Topological structure of maps
4.1. Maps as graphs
4.2. Spagetti model versus the geo-relational model
5. Spatial analysis in GIS
5.1. Buffers
5.2. Overlay operations
5.3 Distances and adjacency
6. Geocoding and address matching
7. Raster and raster operations (introduction)

Bibliography:
1. Star, J. and Estes,J. (1990) Geographic Information Systems: An Introduction, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
2. Bernhardsen, T. (1992) Geographic Information System, VIAK IT.
3. Chou, Y-H. (1997) Exploring Spatial Analysis in GIS, OnWord Press, Santa Fe, NM.
4. Longley, P. et al. (2001) Geographical Information Systems and Science, Wiley, New York.
5. Bonham-Carter, G.F, (1994). Geographic Information Systems for Geoscientists, Modeling with GIS, Pergamon, Oxford, UK.
6. Verbyla, D. L. (2002). Practical GIS Analysis, Taylor & Francis, Oxford and New York.
7. NCGIA Core Curriculum (1994) http://www.geog.ubc.ca/courses/klink/gis.notes/ncgia/toc.html

Prerequisite:
Introduction to Geoinformatics

Grade:
Exercises: 35%
Exam: 65%

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת