חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא לגיאוגרפיה חברתית-תרבותית
  Introduction to Human Geography  
0691-1588-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1200-1400120 יד אבנרשיעור ות פרופ פנסטר טובה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מבוא לגיאוגרפיה חברתית-תרבותית

 

 

פרופ' טובי פנסטר

 

 

מטרת קורס המבוא לגיאוגרפיה חברתית-תרבותית הינה להקנות לסטודנטים כלים תיאורטיים בסיסיים בהתפתחות החשיבה הגיאוגרפית החברתית והתרבותית אשר יהוו תשתית ללימודי המשך בתחום.

 

 

הקורס יכלול  את הנושאים הבאים:

 

ý     התפתחות החשיבה הגיאוגרפית חברתית ותרבותית

 

ý     גישות הדנות ביחסי אדם , חברה ומרחב

ý     ה'מקומי' וה'גלובל'י בהקשר חברתי ותרבותי

ý     חיי היומיום במחקר הגיאוגרפי

ý     דיאלקטיקת טבע ותרבות

ý     זהויות חברתיות ותרבותיות במרחב העירוני

ý     העיר , החברה והתרבות בעידן הגלובלי

 

במהלך הקורס נבחן את התפתחות המחקר הגיאוגרפי בכל אחד מהנושאים הללו תוך שימת דגש על ההקשר העכשווי שלהם ללימודי הגיאוגרפיה האנושית.

 

 

חובות הקורס

 

במהלך הקורס ינתנו שני תרגילים. בסוף הקורס תערך בחינה על החומר הנלמד וכן על חומרי הקריאה שניתנו הן ברשימת הקריאה והן במהלך הקורס.

 

 

רשימת קריאה

 

 

1.אפרת, א. (1998) גיאוגרפיה של האדם , הוצאת אחיאסף – מומלץ לקרוא את כל הספר

2. Cloke, P. Crang, P. Goodwin, M. (Eds.) (1999) Introducing Human Geography, Arnolds pp. 1-62

 

 

3.Knox, P.L. Marston, S. A. (1998) Places and Regions in Global Context- Human Geography, Prenctice Hall , ch. 4,5,6,10,11

 

 

4.  Blunt, A. Gruffudd, P. May, J. Ogborn, M. Pinder, D. (Eds.) (2003) Cultural Geography in Practice, Oxford University Press, UK, Ch. 9, 14, pp.151-153

 

5. Miles, M. Hall, T. Borden, I. (Eds.) (2000) The City Cultures Reader, Routledge, London ch. 9, 15, 18, 26, 47, 49

 

6. Atkinson, D. Jackson, P. Sibley, D. Washbourne, N. (Eds.) Cultural Geography- A Critical Dictionary of Key Concepts, I.B.Tauris, London

 

7. Mitchell, D. (2000) Cultural Geography- A Critical Introduction, Blackwell, UK

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת