חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  שיטות מחקר כמותיות
  research methods in geography  
0691-1200-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1200-1400120 יד אבנרשיעור ות מר גרינשטיין גבריאל
גב' טוגר מרינה
ש"ס:  2.0

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
0691-1200-01 שיטות מחקר כמותיות
research methods in geography
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | מר גרינשטיין גבריאל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת