חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  יוספוס פלוויוס כפרשן המקרא
  Flavius Josephus as Interpreter of the Bible                                                         
0690-4941-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1800-2000206רוזנברג- מדעי היהדותסמינר ד"ר מאך מיכאל
סמ'  ב'1800-2000206רוזנברג- מדעי היהדותסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
ההיסטוריון היהודי הידוע ניסה בסוף המאה הראשונה לספרתם לחבר את "קדמוניות היהודים". לצורך התקופות לפני התקופה הפרסית וההלניסטית הוא נשען על כתבי המקרא ובכך פירש אותם. בין החוקרים סוררת מחלוקת באיזו מידה יוספוס התאים את גרסתו לטעם הקהל המצופה שלו, קוראים רומיים ויוונים. נבדוק פרושים שונים של יוספוס מול מיתולוגיה, קומדיה וטרגיקה יוונית-רומית לאור המקורות המקראיים.
נוכחות חובה.
Course description
Flavius Josephus as Interpreter of the Bible
The famous Jewish historian Flavius Josephus wrote towards the end of the 1. century C.E. his “Jewish Antiquities”. For the time before the Persian and Hellenistic period he was depending upon the Hebrew Bible and, therefore, interprets it his way. Scholars are divided as to the question how much Josephus tried to meet the expectations of a Greco-Roman audience. We will investigate some of his interpretations in light of Greco-Roman mythology, comedy and tragedy as compared with the biblical foundations.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת