חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  התורה:נוסח,לשון ופרשנות
  The Pentateuch: Text, Language and Interpretation                                                    
0690-4425-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1000-1200204רוזנברג- מדעי היהדותסמינר ד"ר מזרחי נועם
סמ'  ב'1000-1200204רוזנברג- מדעי היהדותסמינר
פרופ פלורנטין משה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הנוסח של ספרי המקרא בכלל ושל ספרי התורה בפרט נחשב במשך דורות לקדוש עד כדי איסור חמור לשנות בו אפילו אות אחת. והנה מתברר כי דווקא ימי הבית השני, שבהם התעצבו מוסדות היהדות, מתאפיינים בריבוי נוסחים של ספרי המקרא בכלל וספרי התורה בפרט. יש בידינו כתבי-יד השונים במידה רבה מן הנוסח המקובל של התורה, ואף משתקפות בהם מסורות לשון השונות במידה ניכרת מן העברית המקראית כנתינתה במסורת הניקוד הטברנית. מטרת הסמינר להכיר את מגוון הנוסחים של ספרות התורה לסוגותיה השונות, לעמוד על ההיבטים הבלשניים והפרשניים של המגוון הטקסטואלי, ולהכשיר את המשתתפים בשימוש בכלי העזר הפילולוגיים הנדרשים לטיפול מחקרי במקורות הראשוניים. תשומת לב מיוחדת תינתן למגילות מדבר יהודה ולנוסח התורה שנמסר בעדת השומרונים, שעתה ניתן להשוותו למגילות מקומראן המשקפות טיפוס נוסח דומה.
נוכחות חובה.
Course description
The Pentateuch: Text, Language and Interpretation
For many generations, the text of biblical books in general and of the Pentateuch in particular has been considered as sacred to the degree that even the alteration of a single letter has been severely prohibited. However, it turns out that the Second Temple period, during which the foundational institutions of Judaism took shape, is characterized by plurality of texts of the biblical and specifically Pentateuchal books. We now know of manuscripts that significantly differ from the received, Masoretic text of the Pentateuch; such sources also reflect traditions of the Hebrew language that markedly diverge from Biblical Hebrew in its authoritative, Tiberian crystallization. The seminar intends to introduce the textual variety of Pentateuchal literature (in its various genres), to learn of the linguistic and exegetical aspects of the textual pluriformity, and to train the participants with the use of a range of philological tools that are required for scholarly research of the primary sources. Special attention will be given to the Dead Sea Scrolls and the Samaritan version of the Pentateuch, which can now be compared to scrolls from Qumran that reflect a similar text-type.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת