חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מהפכה בהתהוותה:המקרא לאור מגילות מדבר יהודה
  Revolution in the Making: The Hebrew Bible in the Light of t                                         
0690-4269-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1200-1400205רוזנברג- מדעי היהדותסמינר ד"ר מזרחי נועם
סמ'  ב'1200-1400205רוזנברג- מדעי היהדותסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

 הסמינר המחקרי במקרא בשנת תשע"ה יבחן מגוון של השפעות שהשפיע הגילוי המסעיר של מגילות מדבר יהודה על חקר המקרא. כידוע, תחומים מסוימים של חקר המקרא (במיוחד ביקורת הנוסח ופילולוגיה עברית) אכן הושפעו עמוקות בידי מחקר המגילות, בעוד תחומים אחרים -- בעיקר בדיקתן של סוגיות ספרותיות-היסטוריות ותולדות ההתהוות של הטקסטים -- הושפעו באופן מצומצם ביותר (אם בכלל), וחקירתן עדיין מתנהלת לעתים קרובות בעזרת מתודולוגיות שרווחו עוד לפני גילוי המגילות. הסמינר יסקור סוגות ספרותיות שונות המיוצגות במקרא ובמגילות (כגון סיפורת, שירה, חוק, נבואה, ועוד), ויעלה לדיון את השאלה: האם יש בכוחו של המידע הטקסטואלי החדש לשנות עמדות וגישות מחקריות שנקבעו לפני גילוי המגילות?

Course description
Revolution in the Making: The Hebrew Bible in the Light of the Dead Sea Scrolls
The methodological seminar of the Bible Program for 2015 is devoted to exploring ways by which the discovery of the Dead Sea scrolls (DSS) can impact the study of the Hebrew Bible. While some aspects of biblical studies were profoundly transformed by DSS research (such as textual criticism and Hebrew philology), other aspects—relating particularly to the literary-historical and compositional issues—were hardly affected and are still being discussed along lines established long before the DSS were unearthed. We will review various genres that are represented in both biblical literature and the Qumran writings (such as narratives, poetry, prophecy, law, etc.) and ask how and to what extent the new data changes old positions and scholarly approaches.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת