חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  חניכה והתפכחות בסיפורת המקראית
  Enlightenment and Disillusionment in the Bible                                                       
0690-4267-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  ב'1000-1200208רוזנברג- מדעי היהדותסמינר ד"ר סוצקובר טליה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
ניתן למצוא בספרות המקראית שורה של דמויות המתפכחות בעקבות אירוע שיא בחייהן, כך למשל, בעקבות מעשה העקדה מבין מלאך ה' כי אברהם ירא אלוהים, לאחר שאליהו מחיה את בן האלמנה מצרפת, היא מבינה כי אליהו הוא נציג האל ועוד. לא תמיד באה ההתפכחות לאחר אירוע יחיד וקיצוני, ולעיתים עוברת הדמות תהליך חניכה ארוך שמוביל לשינוי תודעתי, כמו יוסף ואיוב (אף שהאחרון אינו מן הסיפורת). סמינר זה יעסוק בז'אנר אפשרי של סיפורי חניכה והתפכחות במקרא, באפשרות למרכיבי עלילה משותפים, בסוגי התפכחויות ובניתוח דמויות. כמו כן, נזכיר סיפורי חניכה מחוץ למקרא (עלילות גלגמש והאודיסאה).
Course description
Enlightenment and Disillusionment in the Bible
The Bible includes many narratives in which the characters experience enlightenment following an extreme event. Such are for instance, God's angel, who after the sacrifice of Isaac understands that Abraham is a true believer; the widow from Zarephath, who understands that Elijah is a true messenger of God, after Elijah revives her dead son. Not always do enlightenment and disillusionment follow a single significant event in the life of the hero, but rather they appear as a result of a long process of suffering and learning, which may take a lifetime. The second type of enlightenments may be attributed to Joseph and Job (even though the latter is not categorized as narrative). This seminar deals with a possible genre of enlightenment narratives, with their common plot constituents, with types of enlightenments, and character analysis. Similar narratives outside the Bible shall also be mentioned (the Epic of Gilgamesh, and the Odyssey).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת