חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  התגלות,ישועה,ברית: פרשנות במקרא ופרשנות למקרא
  Revelation, Salvation, Covenant: Inner-Biblical and Post-Bib                                         
0690-4246-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  ב'1600-2000206רוזנברג- מדעי היהדותסמינר פרופ רוזן צבי ישי
ד"ר רום שילוני דלית מרי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בקורס זה נלמד את האופן שבו פרשיות יציאת מצרים, קריעת ים סוף ומתן תורה (שמות א-כ) – הפרשיות הפרדגימטיות המציגות את התגלותו של אלהים בישועה ובברית – מתפרשות הן בספרי המקרא (התורה, הנביאים, תהלים ועוד) והן בספרות הבתר מקראית: החל בספרות בית שני, הברית החדשה, פילון ויוספוס, ועד למדרשי חז"ל. הקורס יהיה במתכונת של בית מדרש, כל מפגש יורכב משיעור פתיחה, לימוד מונחה בחברותות בעזרת דפי הדרכה, ולבסוף שיעור מסכם. בכל שיעור נבחר פרשיה מקראית וכן חיבור בתר מקראי ונשווה ביניהם (נתמקד בכל פעם בחיבור אחר, על מנת להצליח לכסות מגוון רחב ככל הניתן). פרשיות ספר שמות ישמשו לנו מקרה מבחן על מנת לעמוד על תכונותיה של הפרשנות הפנים מקראית וכדי לבחון את היחסים שבינה ובין הפרשנות הבתר- מקראית. האם יש דמיון בין הדברים – האמנם מזמורי תהלים 'מפרשים' את יציאת מצרים באותו אופן שבו פילון או המכילתא מפרשים אותם? האם הם נוקטים בטכניקות דומות? האם מגמותיהם דומות? האם בכלל ראוי להבחין בין פרשנות פנים וחוץ מקראית בעולם שלפני סגירת הקאנון המקראי?
Course description
Revelation, Salvation, Covenant: Inner-Biblical and Post-Biblical Exegeses

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת