חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  לשונה של השירה העברית החדשה
  The Language of Modern Hebrew Literature: Poetry  
0690-3404-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1800-2000278 גילמןשיעור פרופ סברן תמר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
לשון השירה נעה בין שני קטבים: בין השימוש הנורמטיבי בשפה על כלליה והגבלותיה, לבין החתירה לחידוש ולפריצת דרך המשקפת סגנון, זרם, דור ויוצרים יחידים. השיעור יעקוב אחר ההתעשרות של מגוון המבעים השיריים בעברית המתחדשת: מיל"ג ובני דורו דרך ביאליק, טשרניחובסקי, פוגל, רחל, ראב, בן-יצחק, אלתרמן, שלונסקי, גולדברג, עמיחי, זך, רביקוביץ, וולך, הורביץ, ויזלטיר ובני דורם ועד משוררי ימינו. מספרם של המחקרים הבלשניים בלשון השירה הוא מועט, השיעור מבקש לתקן מצב זה ולצייד את התלמידים בכלי זיהוי וניתוח בלשניים. מטרת השיעור היא ללמד את התלמידים להפעיל כלים אלה בבואם לדון בטקסט הספרותי במישורי הצלילי, התחבירי, הסמנטי, הפרגמטי ומנקודת המבט של חקר השיח, כל זאת תוך שימת לב להקשרים התרבותיים וההיסטוריים של התופעות על רקע התפתחותה של העברית החדשה. יובלטו הזיקות של לשון השירה אל סוגות וזרמים בעולם וכן יחסיה המתעשרים בדורות האחרונים עם לשון הדיבור. 
 חובת נוכחות פעילה, הגשת מטלות ובכלל זה מטלת סיום.

Course description
The Language of Modern Hebrew Literature: Poetry
The language of poetry spans between two poles: the normative and the innovative use of language. The course offers linguistic tools for examining the emergence of Modern Hebrew poetry. Its lexical, syntactic, pragmatic, prosodic aspect are examined form a linguistic, and a historical point of view, pointing at the unique phenomenon of the returning of Hebrew to full life, as well as to its relations tendencies and styles in European poetry. The course begins with poets of the enlightenment era and ends in the present days.
Demands: active participation, two term papers.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת