חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מיניות ומאגיה בימי בית שני
  Gender and Magic in Second Temple Perioda                                                            
0690-2939-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1600-1800104רוזנברג- מדעי היהדותשיעור ד"ר מאך מיכאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
כתוב: "מכשפה לא תחיה" ושאלו חז"ל למה בלשון נקבה? התשובה: "כי נשים מצויות בכשפים." דמוניזציה זאת מאפיינת אמנם את גישת החכמים אך איננה ידועה ככזאת במקרא. במהלך השיעור נבדוק טכסטים שונים ומגוונים מתקופת הבית השני כדי לראות האם ומאיזו מידה השינוי "הוכן" בתקופה ארוכה זו. הטכסטים העומדים במוקד העיון יהיו מן הספרים החיצוניים, כתבי קומראן ועוד. נשאל האם, ואם כן לאיזו דרגה, עמדתם של חז"ל כבר נמצאת בספרות בין מקרא וספרות חז"ל וכיצד.
נוכחות חובה. מטלת סיום- עבודה.
Course description
Gender and Magic in Second Temple Period
Based on the Biblical Verse “Thou shall not allow a witch to life” the Rabbis ask, why the prohibition takes up the female language. There answer is, that women are familiar with witchcraft. This kind of demonizing the female gender is absent from the biblical sources. The class will engage in literature from the Second Temple times (non-canonical, Qumran scrolls etc.) to see whether and if so to what degree the rabbinic stand is prepared by that literature and what might be the motives for this.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת