חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מעמד האישה בימי בית שני
  Status of Women in Judaism: Second Temple Period & Early Chr                                         
0690-2937-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  ב'1400-1600105רוזנברג- מדעי היהדותשיעור ד"ר מאך מיכאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
לאור קריאות פמיניסטיות שהתפתחו בשנים האחרונות נעמוד על מצבן של נשים בתקופת הבית השני הן בספרות היהודית הלא-קנונית (כולל כתבי קומראן) הן בספרות הנוצרית הקדומה. השיעור יתבסס על קריאה של טכסטים שונים מאותה תקופה ומבחינה זו מהווה גם מעין מבוא לספרות הבית השני, ויתרכז במעמדן של הנשים.
נוכחות חובה. מטלת סיום- עבודה.
Course description
This class will concentrate on the status of women in Judaism during the period of the Second Temple. The main basis will be a continuous reading of texts, non-canonical Jewish texts (including Qumran writings) and early Christian texts on the basis of lately developed feministic hermeneutics. Given the variety of Jewish texts to be dealt with this class may serve – in a way – also as introduction to Second Temple literature.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת