חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  השירה המיסטית ביהדות
  Mystical poetry in Judaism                                                                           
0690-2724-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1800-2000105ווב - שפותשיעור ד"ר אפטרמן אדם
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
המיסטיקה היהודית מראשיתה קשורה בקשר הדוק לתפילה ולשירה. השירים והפיוטים שימשו הן ככלי לביטוי של החוויה המיסטית, כטכניקה להשגת מצבי הכרה מיסטיים ולביטוי של רעיונות נשגבים. בשיעור נקרא וננתח שורה של שירים ופיוטים שנכתבו בהשראה מיסטית או שעוסקים בתכנים מיסטיים ביהדות החל מספרות ההיכלות, קומרן, אשכנז, שירת הקודש האנדלוסית; הזוהר וקבלת המאה הט"ז. בין היתר נקרא את השירים הבאים: "לכה דודי"; "בר יוחאי"; "אנעים זמירות" (שיר הכבוד); "כגוונא" (רזא דשבת); "אזמר בשבחין (הזמירות שהתקין האר"י לכבוד סעודות שבת); "כתר מלכות" ועוד ככל שיתיר לנו הזמן.
דרישות: נוכחות מלאה; קריאה והכנה של מקורות ומחקרים משיעור לשיעור; הגשת עבודת "סיום קורס" (באמצעות אתר הקורס) עבודה בה תתבקשו לנתח שיר או פיוט שנלמד בכיתה או לבחור שיר או פיוט אחר שלא נלמד בכיתה.
נוכחות חובה.
Course description
Mystical poetry in Judaism
Poetry and mysticism are intimately linked from the early phases of Jewish mysticism. Mystical poems were used to not only express mystical experiences and content but also as a mystical device. The course will examine a line of classic mystical poems spanning from ancient Jewish mysticism, through Ashkenaz and Zoharic poems including 16th century mystical poems written by the H"ari and several of his students in the holy land

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת