חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מנבואה לפשר: חבקוק בקומראן
  From Prophecy to Interpretation: Habakkuk in Qumran                                                  
0690-2289-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  ב'1000-1200106רוזנברג- מדעי היהדותשיעור ד"ר מזרחי נועם
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מנבואה לפשר: חבקוק בקומראן
חבקוק הוא מן הנביאים שרק מעט שרד מיצירתם, והמעט הזה כונס בספר תרי-עשר. אבל נבואתו, מסוף המאה השביעית לפנה"ס, נלמדה בעניין מיוחד בקרב חוגים אפוקליפטיים במאה הראשונה לפנה"ס, כפי שמלמדת מגילת 'פשר חבקוק' שנתגלתה בקומראן, והיא הדוגמה הקדומה ביותר הידועה לנו של פירוש רצוף לספר מקראי כלשהו. במהלך הקורס ננסה להבין את נבואת חבקוק בהקשרה ההיסטורי, סמוך לשלהי ימי הבית הראשון, בעזרת כלי המחקר הפילולוגי והספרותי-היסטורי. כמו כן נתחקה אחר האופן שהספר נקרא והתפרש מחדש בקומראן, בשלהי ימי הבית השני. אגב כך נתנסה בעצמנו בכתיבת פירוש מודרני, שנועד להנגיש לקהל בן זמננו את דברי הפשר הקדום.
נוכחות חובה. מטלת סיום- עבודה.
Course description
From Prophecy to Interpretation: Habakkuk in Qumran
Habakkuk is one of the Minor Prophets, and the small portion that survived of his oeuvre is now part of the book of Twelve. Still, his prophecy, originally produced at the end of the seventh century BCE, became the focus of special interest for apocalyptic circles during the first century BCE, as witnessed by the Pesher Habakkuk scroll, found at Qumran (1QpHab); this work is the oldest known example for a continuous commentary of any biblical book from antiquity. The course will be dedicated to an attempt to understand Habakkuk’s prophecy in its historical context, at the end of the First Temple period, by using a range of analytical tools drawn from the realm of philology and literary-historical research. We will then attempt to trace the ways in which this book was read and reinterpreted in Qumran, at the end of the Second Temple period. We will also experiment in preparing a modern commentary that aims at rendering the ancient Pesher accessible to contemporary audience.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת