חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ייצוגן של נשים במקרא: נשים זרות,נשים חכמות ומלכות
  Representation of Women in the Bible                                                                 
0690-2226-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1400-1600001רוזנברג- מדעי היהדותשיעור ד"ר אשמן אהובה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
 ספרות המקרא מעמידה את דמות הגבר במרכז, בעוד שדמויות הנשים ממוקמות בשולי הטקסט כדמויות צדדיות. בקורס זה נבחן את ייצוגי הנשים במקרא מבחינה ספרותית ומתוך פרספקטיבה פמיניסטית מיגדרית, במטרה לעמוד על האינטרסים הפוליטיים והאידיאולוגיים העומדים מאחורי דמויות הנשים השונות. הייצוגים שיידונו בקורס הם נשים זרות, נשים מפתות וזונות, נשים המזוהות כ"חכמות", ונשים שהצליחו להגיע למעמד הגבוה ביותר עבור נשים: גבירות ומלכות.
נוכחות חובה. מטלת סיום- בחינה.
Course description
The Representations of female figures in the Bible: Strange Woman, Wise Woman and Queens  
In Biblical literature, male characters occupy centre stage, while women are situated at the margins of the story. In this course we will examine representations of women in the Bible from a literary point of view. We will offer a feminist reading in order to discuss the political and ideological motives which stand at the basis of the characterisation of women in the Bible. We will demonstrate our point of view by discussing several representations of women, such as the 'foreign woman', the 'seductive woman' , the prostitute, the 'wise woman' , and the highest social standing possible for a woman to achieve in the ancient Near East -- the queen and queen-mother.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת