חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא לתורת הסוד היהודית
  An Introduction to Jewish Mysticism                                                                  
0690-1701-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1600-1800282גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר מרוז רונית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
 כיצד משחזרים את חזונו של יחזקאל וצופים במרכבה? כיצד חוזים בהיכל ה' עליו סיפר הנביא ישעיה? אלו הן חלק מן השאלות שהטרידו את המיסטיקאים היהודים באלף הראשון לספירה.נפתח את הקורס במוטיבים שהמסיטיקנים נטלו מן התנ"ך ומן הספרות החצונית כדי לבנות עולם רעיוני חדש ונדון במאפייניו של עולם זה – במסע הרוחני לעולמות עליונים, במאגיה שפיתחו וטיפחו, ב'מעשה בראשית' וב'מעשה מרכבה'.
אחר כך נמשיך ונבחן כיצד מתגלגלים רעיונות אלו ומשתנים באלף השני לספירה המונחים המרכזיים אשר יעסיקו מעתה את המיסטיקאים לא יהיו עוד היכלות ומרכבה אלא ספירות ואין סוף. עתה נעסוק בעמודי התווך של הקבלה – בספר בהיר, בספרות הזוהר, בתורות הקבליות המתפתחות בצפת של המאה הט"ז ובחסידות. בכל אחת מן התחנות האלו נדון בקשת שלמה של נושאים – למן מעמדם החברתי של הכותבים ועד לשאיפותיהם הרוחניות וחוויותיהם המיסטיות. מקום מרכזי יתפסו, כמובן, הדיונים בהגותם בענייני האל ועבודת האל ואגב כך יבואו בירורם של מושגי יסוד, כגון, הספירות, צמצום, שבירה, תיקון, צדיק וחסיד.
נוכחות חובה. מטלת סיום- בחינה.
Course description
How can one reconstruct Ezekiel’s vision and have a vision of the chariot? How can one gaze at the Lord’s palace as described by the prophet Isaiah? These are some of the questions that occupied Jewish mystics in the first millennium C. E. We shall begin our course with discussion of motifs drawn by these mystics from the Bible and from the Apocrypha and with the description of the characteristics of their cosmological speculation, their spiritual journey into the higher worlds and the Magical aspects in their writings.
Then we shall examine how these ideas transformed once again in the second Millennium. We will discuss the major concepts which now occupy the Mystics' writings, namely Sefirot and En-Sof (infinity) and discuss the most important writings of Kabbalah such as the Book Bahir, the Zohar and the Kabbalistic texts of 16th century Safed. In each of the stations we shall discuss a spectrum of subjects – from the social status of the writers to their spiritual aspirations and mystical experiences. A central part will be dedicated, of course, to discussing their thoughts about God and His worship and to understanding some key notions like "contraction" (Tsimtsum) or the "breaking of the vessels.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת