חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  חיי הרגש: ההסטוריה והפילוסופיה של הרגשות בראי המחשבה ההודית
  The History of Emotions: Case Studies from South Asia                                                
0687-4463-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  ב'1600-2000260גילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר צהר רועי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
כיצד שנאה יכולה להתפס כרגש נעלה ? כיצד אהבה יכולה להתפס כאמצעי להשגת ידיעה? באילו נסיבות זעם הוא שמימי, ודכאון נתפס כהכרחי לפעולה ? הסמינר עוסק בתחום המחקר החדש יחסית של ההסטוריה של הרגשות, ומתמקד בבחינת אופן יצוגם של רגשות מהספרות והפילוסופיה של תת היבשת ההודית. במהלך הסמינר נסקור את התאורייה העכשווית בנושא, כאשר שורה של מקרי מבחן מהודו - מהאפוסים ועד למודרניות המוקדמת - ישמשו לבחינת הנחות בסיסיות בנוגע להבניה החברתית והתרבותית של רגשות, משמעותם הדתית והפוליטית, ותפקידם ביצירת מושג של עצמי.
Course description


The seminar deals with the study of the history of emotions, with an emphasis of the issue of the representation of emotion in Indian philosophy and literature. During the seminar we will examine several case studies – from the epics to early modernity – in light of contemporary discussions in the extent to which emotions are culturally and socially structured, in their political and religious function, and their role in the creation of subjectivity.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת