חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מוות ואלמוות בהודו הקדומה
  Death and Immortality in Vedic Literature                                                            
0687-2438-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  ב'1000-1200278גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר פרידמן יצחק
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מוות ואלמוות בהודו הקדומה
 
ההגות ההודית עוסקת בצורה נרחבת בשאלת המוות וגורל האדם לאחריו. הספרות ההודית הקדומה, ספרות הוֵדה, מציגה מגוון גדול של תפיסות ואמונות בנוגע למוות, אך בייחוד המוות נתפס בה כהזדמנות למעבר למצב קיומי נעלה יותר, ולזכייה באלמוות. בקורס נתוודע לרעיונות המרכזיים בנוגע לגורל האדם לאחר מותו בהודו הקדומה, באמצעות בחינת הטקסים והפולחנים הנוגעים למוות, ובקריאה של קטעי טקסט נבחרים (בתרגום) מהספרות הוודית, בדגש על האופנישדות.
 
Course description
Death and Immortality in Vedic Literature
 
This course will focus on one of the major topics of Vedic literature, as well as of human culture in general, human destiny at death. By studying Vedic, Brāhmaṇic and Upaniṣadic conceptions of death and immortality, the course will promote a deeper understanding of some of the basic notions and ideas of ancient Indian culture.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת