חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מרחב וחברה בסין העכשווית
  Space and Society in Contemporary China                                                              
0687-2409-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  א'1400-1600277גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר קוכן דרור
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מרחב וחברה בסין העכשווית

מטרת הקורס היא לבחון ולנתח את הקשר הדיאלקטי בין תהליכי השינוי המרחבי והחברתי בסין העכשווית. הקורס יתבסס על "קריאה" של מספר מרחבים עירוניים דרך פרספקטיבות תאורטיות שונות, תוך שימת דגש על תהליכי יצירת המרחב, השימושים השונים במרחב, תהליכי יצירת הזהויות המרחביות, הייצוגים המגוונים של המרחב, תחושת המקום, וההקשרים החברתיים שמתקיימים בהם.

דרך עיסוק במרחבים עירוניים שונים, כדוגמת מרחב ציבורי, "כפרים" עירוניים, יחידות עבודה, שכונות מגורים ואזורי אומנות, הקורס יציג תמונה מגוונת של המרקם העירוני הנבנה בסין, של ההקשרים ההיסטוריים-פוליטים-כלכלים של המרחב, כמו גם של האתגרים העומדים בפני המתכננים העירוניים בסין וניסיונותיהם להתמודד עם בעיות אלו. התבוננות במרחב העירוני מאפשרת גם בחינה של המרכיבים השונים של החברה העירונית, הקשרים המתקיימים בין הקבוצות השונות המרכיבות אותה, תהליכי הריבוד שמתרחשים בה, והשינויים המתחוללים במוסדות השליטה והארגון החברתי..
 

Course description

Space and Society in Contemporary China

The course would examine the dialectic relationship that exist between social and spatial changes processes in contemporary China. The course will be based on the “reading” of various urban spaces using different theoretical perspectives focusing on the processes through which spaces are created, the different usages of space, and the relationship between these spaces and social identities.

The spaces discussed will include: public spaces, urban villages, work unit space, housing communities, gated communities, and art districts. In this way the course will present a complex reading of China’s urban fabric, and will aim to highlight spaces’ historical-political-economic contexts, as well as the challenges these processes put to local urban planners. Examining urban space we will also be able to study urban society diversified components, the different groups, the processes of stratification, as well as the changes which take place in the local social and political institutions
 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
0687-2409-01 מרחב וחברה בסין העכשווית
Space and Society in Contemporary China
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | ד"ר קוכן דרור

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת