חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  נשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר,בין עובדה לאגדה
  Men, Women & Gender in Premodern Japan                                                               
0687-2402-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  ב'1200-1400280גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר קלמפרר אילה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

נשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר,בין עובדה לאגדה

 מטרת הקורס היא להעמיק את ההיכרות של התלמידים עם מקורות ראשוניים ומשניים, העוסקים בנשים ובגברים ביפן המסורתית. אילו ערכים ורעיונות עיצבו את חייהם? כיצד הם תפשו נשיות וגבריות, את היחסים ביניהם, את מקומם בחברה ואת תפקידיהם בה? כיצד הגשימו הגברים והנשים את מטרותיהם בתחומים שונים, ואילו אילוצים הגבילו את הגשמת מטרותיהם? ומה היו ההבדלים בין המעמדות השונים בנושאים אלה?
מאחר שהכתב הגיע ליפן רק במאה -6, והכתיבה ההסטוריוגרפית היפנית מתחילה רק לקראת סוף התקופה המסורתית, רב הגלוי על הנסתר, ורבות האגדות מן ה"עובדות" הידועות לנו על יפן ה"טרום -מודרנית". בקורס נעיין במקורות שונים, כגון מיתוסים, יצירות ספרות, יצירות של אמנות חזותית ומעט ההיסטוריוגרפיות, שנוצרו ביפן המסורתית, נדון בדרכים שונות להתיחסות למקורות אלה, וננסה לברר מה ניתן ללמוד מהם על הנושא. כל מקור יבחן משתי נקודות מבט לפחות: הן מנקודת המבט של הדיסציפלינה ההסטורית והן מנקודת המבט המגדרית.
 
 
Course description

Men, Women & Gender in Premodern Japan

 Participants in this course will use a focus on gender to explore important aspects of Japanese social history. The course introduces theoretical issues as well as covers a broad sweep of the past, starting in prehistoric Japan and stretching up until the Meiji Restoration. We will go back to the early period of Japan's history to discover the beginnings of those cultural institutions and characteristics which are still operative today, influencing behavior. We will read from various Japanese sources (in translation), consider theories that claim that that Japan was originally a matriarchy, and try to understand how by the time the histories were written it had become sexist, and in what ways

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת