חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  חברה ומשפחה ביפן
  Society and Family in Japan                                                                          
0687-2185-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  ב'1000-1200002רוזנברג- מדעי היהדותשיעור ד"ר בלוך צמח דלית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס בוחן את המערכת המשפחתית ביפן במבט היסטורי-אנתרופולוגי, תוך ראיית החברה היפנית כחברה מרובדת ודינמית. אנו נדון בשינויים שעברה המערכת המשפחתית ביפן בעיקר בעשורים האחרונים, ונכיר את הגורמים אשר השפיעו ועדיין משפיעים על עיצובה. במקביל לשינוי נבחן גם המשכיות בדפוסים ומבנים חברתיים.
בין הנושאים שידונו בקורס: השפעת האתיקה הקונפוציאנית, חלוקת תפקידים על פי מין בחברה ובמשפחה, חיי משפחה ביפן המסורתית וביפן של טרום-מלחמת העולם השניה, המשפחה העירונית ביפן של אחרי המלחמה, הורים וילדים, קשרים מחוץ לנישואין, דימויים משתנים של אבהות, שינויים דמוגרפים הכוללים דחיית גיל הנישואין וירידה בשיעורי הילודה, ועוד.

דרישות: נדרשת נוכחות בשיעורים, קריאת חומר-הקריאה והשתתפות פעילה בדיונים בשיעור. הביאו את חומר הקריאה עימכם לשיעור. בסוף הקורס תערך בחינה מסכמת.
 
Course description
Society and Family in Japan
 
This course examines the family system in contemporary Japan and the changes it has gone through, particularly during the last two decades. It examines transformations and changes alongside continuity in social institutions and cultural patterns. Among other issues we will discuss: the Confucian Ethics and its' implications, gender division of labor – in the family and the society, family life in pre-modern Japan, the urban family in post-war era, and new trends which affect Japan's demography - such as late marriage and low birthrate.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת