חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אלים שדים ואבות קדמונים בדת הסינית
  Gods, Devils and Ancestral Fathers in Chinese Religion                                               
0687-2146-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  ב'1400-1600207כיתות דן-דודשיעור ד"ר אבט עודד זאב
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

אלים שדים ואבות קדמונים בדת הסינית

 בקורס זה נערוך היכרות עם היבטים שונים של האמונה בישויות העיקריות עבורן מקיימים פולחן בדת העממית הסינית. במהלך הקורס נעמוד על תפקידם הדתי של אלים שדים ושל רוחות האבות, כמו גם על הרקע התרבותי והחברתי לעיצוב דמותם. בתוך כך נדון בסוגיות שונות כגון: מהו התפקיד או המעמד שמייחסים לישויות אלה בסדר העולמי או הקוסמי? איזה תפקיד הן ממלאות בחיי המאמינים? מה מעמדן ביחס למאמין וביחס לישויות אחרות? מה מאפיין את הריטואלים שמקיימים בעבורן? באילה תחומים מייחסים להן את ההשפעה הרבה ביותר?

 

 
Course description

Gods, Devils and Ancestral Fathers in Chinese Religion

 This course will examine different aspects of the belief in the main objects of worship in Chinese popular religion. Special attention will be given to examine the role played by gods, ghosts and ancestors in Chinese religion as well as the cultural and social background that shaped their characteristics.
During the course we will discuss issues such as: What is the role or the status ascribed to these beings in the world or the cosmic order? What role do they play in the lives of the worshippers? What is their status in relation to the believers and to other beings? What characterizes the rituals performed on their behalf? In what way and to what extent were they incorporated into Chinese Buddhism and the Daoist Religion? In what spheres are they believed to be most efficacious? Why?

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת