חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  סדנה בתרגום אנגלית
  Translating English Prose                                                                            
0680-7027-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1000-1200210כיתות דן-דודסדנה ד"ר אשר עמרי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בסדנה זו, נכיר מקרוב את הפנים השונים במלאכתו של המתרגם. נתמודד עם האתגרים הייחודיים למחברים ולסוגי טקסט שונים ועם הסוגיות המרכזיות בתרגום מן השפה האנגלית לשפה העברית, ונדון במאפיינים הלשוניים האחראיים לתרגומיוּת הנמוכה בין שפות אלה. היצירות שנתרגם ייצגו מגוון רחב של תקופות, סגנונות וז'אנרים. במהלך ההתנסות המעשית, ניחשף גם לשאלות הקשורות להקשריו התרבותיים והחברתיים של מעשה התרגום - בפרט מן הספרות והתרבות האנגלית ומן הספרות והתרבות האמריקנית - ולהשלכות של הקשרים אלה על התרגום לעברית.
Course description

In this workshop, we will come to know the various facets of the translator's craft. We will deal with authors and texts representing a wide range of styles, genres and periods, and meet the unique challenges of literary translation from English to Hebrew. We will learn to recognize the linguistic features which result in the low translatability between these two languages. The practical experience will present us with questions relating to the social and cultural contexts of the act of translation - particularly from English and American literature and culture - the consequences of which for our Hebrew translation will be discussed.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת