חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  המקרא ותרגומיו
  Bible Translations                                                                                   
0680-7009-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1200-1400261גילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר הכהן רן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
התנ"ך הוא הספר המתורגם ביותר: הוא תורגם ועובד למספר עצום של שפות, ולרבות מהן – יותר מפעם אחת. למה? מה משמעותו התרבותית של תרגום התנ"ך לשפה כלשהי? אלה קשיים מעורר התרגום או העיבוד, וכיצד התמודדו אתם מתרגמים בלשונות ובזמנים שונים? מה בין תרגום יהודי לתרגום נוצרי של התנ"ך? מה חשיבותם של תרגומי התנ"ך להיסטוריה ולתיאוריה של התרגום? הסמינר יעסוק בסוגיות היסטוריות ותרבותיות הכרוכות בתרגומי המקרא ובעיבודיו, בתקופות ובתרבויות שונות.
Course description
The Bible is the most translated (and adapted) book in human history. Why? What is the cultural meaning of translating the Bible into a language? What difficulties does it arouse, and how did translators in various times and languages cope with them? What is the difference between a Jewish and a Christian Bible translation? The seminar will deal with various historical and cultural issues of Bible translations and adaptations in various eras and cultures.


להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת