חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  סדנה בתרגום פרוזה
  Workshop in Prose Translation                                                                        
0680-6016-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1400-1600362אגילמן - מדעי הרוחסדנה ד"ר הכהן רן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הסדנה נועדה לפתח יכולות תרגום לעברית של טקסטים בפרוזה, ספרותיים ועיוניים. הדגש יהיה על הטקסט המתורגם. חלק מן הטקסטים ייבחרו בשיתוף התלמידים, תוך גמישות בבחירת לשון המקור.
Course description
This workshop aims at enhancing translation skills into Hebrew of prose texts, both fiction and non-fiction. We shall focus on the target text. Some of the texts will be selected by the students, allowing some flexibility regarding the source language

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת