חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  סיפורת השואה בישראל ובספרויות אחרות
  Holocasut Literature in Hebrew and in Hebrew Translation                                             
0680-5143-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1600-2000209רוזנברג- מדעי היהדותסמינר פרופ אופנהיימר יוחאי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
מטרתו של הסמינר היא לבדוק את הכתיבה על נושא השואה החל משנות השישים תוך קריאה ביצירותיהם של אהרון אפלפלד, יהודה עמיחי, יורם קניוק, דויד גרוסמן, איתמר לוי, סביון ליברכט, נאוה סמל, ואחרים. השאלות שיידונו: מהם הקשיים האסתטיים שמאפיינים את הכתיבה הספרותית ביחס לשואה? האם ניתן להבחין בנראטיבים ספרותיים מרכזיים האופייניים לתקופות שונות? האם ההבחנה הרווחת בין "זיכרון פרטי" לבין "זיכרון ציבורי", או בין "דור ראשון" ל"דור שני", עשויה להוות קנה מידה רלוונטי לגבי ספרות השואה? במה שונה הספרות המתורגמת לעברית (פרימו לוי, חורחה סמפרון, בנימין וילקומירסקי, אידה פינק ואחרים) מזו הנכתבת בעברית (אוניברסאליות לעומת לאומיות? תיעודיות לעומת בדיוניות?) שאלות אלו ואחרות יידונו בעזרת ספרות תיאורטית מחקרית על הנושא (Berl Lang, Shoshana Felman & Dori Laub, Lawrence Langer), ובאמצעות קריאה במגוון טקסטים ספרותיים.
Course description
Holocaust Literature in Hebrew and in Hebrew Translation
The Seminar focuses on the difference and similarity between Hebrew fiction written on the issue of the Holocaust and Holocaust literature written in Western languages and translated into Hebrew.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת