חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  שירתו הציבורית של אלתרמן
  Alterman's Political Poetry                                                                          
0680-5142-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1600-2000209רוזנברג- מדעי היהדותסמינר פרופ אופנהיימר יוחאי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בצד שירתו הלירית כתב נתן אלתרמן שירה בעלת ממד ציבורי משך כל חייו שפורסמה ברובה בעיתונות היומית. טורי השירה שלו נקראו בתחילה "רגעים" ולאחר מכן "הטור השביעי". פרט לכך כתב אלתרמן שירה ציבורית בעלת ממד הגותי שפורסמה בקובץ "עיר היונה". הסמינר יתחקה אחר מאפייניה הפואטיים והאידיאולוגיים של שירתו והתייחסויותיה לאירועים היסטוריים מרכזיים כמו השואה, הקמת המדינה, מלחמת העצמאות, לצד התייחסויותיה לאירועים מינוריים יותר. האם אלתרמן הציג עמדה מוסרית אוניברסאלית או עמדה לאומית? מה מייחד את עמדתו הביקורתית כלפי הממסד הציוני וכלפי מדיניותו של בן גוריון? באיזו מידה שונה שירתו הציבורית משירתו הלירית והאם יש מכנים משותפים ביניהן?
Course description
Alterman's Political Poetry
The course will focus on the tension between the universal and the national values in the poetry of Alterman. This ongoing tension has a very significant influence on his changing poetic positions.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת