חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  פצעי שפה: הלדרלין, קפקא, צלאן
  Sprachwunde: Holderlin, Kafka, Celan                                                                 
0680-5140-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1400-1800497גילמן - מדעי הרוחסמינר פרופ שחר גלילי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הסמינר ייסוב סביב שאלת המסמן הפצוע (מילה/פרח/פצע) בשירת פרידריך הלדרלין ופאול צלאן ויעמוד על ההשתמעות הפואטית, התיאולוגית וההיסטורית של מסמן זה בהקשר הגרמני והיהודי. כקריאת ביניים תעמוד בסמינר הפרוזה של קפקא (הסיפור "רופא כפרי").
Course description
Sprachwunde: Hölderlin, Kafka, Celan
The seminar is dedicated to a reading of a bleeding sign – the word, the flower, the wound – in Hölderlin's, Kafka's and Celan's poetical work. We will study the literary, historical and poetical implications of this sign in its German and Jewish contexts.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת