חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  יהודה הלוי: ביוגרפיה שירית
  Yehuda Halevi: Portrait of a Great Poet                                                              
0680-5080-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1800-2000212רוזנברג- מדעי היהדותסמינר פרופ בארי טובה
סמ'  ב'1800-2000212רוזנברג- מדעי היהדותסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
: הסמינר יתמקד בשיריו של יהודה הלוי שיש בהם ממאורעות חייו וזמנו. ננסה לעקוב אחרי התפתחות אידיאולוגית ותוכנית בשיריו כדי להבין מה גרם לו להחליט לעלות לארץ ישראל. נקרא מגוון שירים, קודש וחול ונתעכב על שירי המסע, שירי ציון והשירים שחיבר במצרים. בשיעורים ייבדקו הזיקות בין השירים הללו והפרקים המקבילים בספר הכוזרי. הדיון יתבסס גם על איגרות מהגניזה המתעדות את חודשי חייו האחרונים של המשורר.
Course description

Yehuda Halevi: Portrait of a Great Poet
The seminar will concentrate mostly on Halevi's poems which contain biographical clues. We shall try to follow his ideological development leading to his decision to leave Spain and go to Eretz Yisrael. We shall read both liturgical and secular poems including his famous 'sea poems', as well as some historical document, relating to his last year in Egypt. Occasionally we shall examine how ideas from the Kuzari are expressed in poetic forms.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת