חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  האחריות האתית לפיוס
  Ethical Responsibility for Reconciliation                                                           
0680-5064-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1600-2000362אגילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר לובין אורלי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
 
האם יש אחריות לפעול למען פיוס ("חיים זה לצד זה"), והאם זו אחריות פרגמטית, תועלתנית ואף קפיטליסטית או שיש לה ממד אתי, ואם כן – מהיכן הוא נובע? לצד טקסטים של הוגים כמו עמנואל לווינס (על סליחה), ז'אק דרידה (על אחריות, על סליחה ועל חיים של הדדיות), ג'ודית' בטלר (על חיים שראוי לחיותם), ננסי פרייזר (על הכרה וחלוקה), ג'ורג'ו אגמבן (על אחריות), שיאפשרו דיון בשאלות של יחסים בין הגוף החומרי לבין הייצוג האמנותי שלו, שאלות של הפעולה הפוליטית של מבטים והאחריות שהם מזמנים ושאלות של הבחירה באתיקה של אחריות כהחלטה או כתכתיב, יידונו גם טקסטים ספרותיים(כמו חרפה של קוטזי, "משקה במסדרון" של אלן פטון ו"יום אחד" של שארלוט דלבו), קולנועיים (כמו סרט לבן של מיכאל הנקה אקזוטיקה של אטום אגויאן ועיר האלוהים הברזילאי) ושל תרבות ויזואלית (כמו הצילומים של קתרין אופי והעבודות של וויליאם קנטרידג') דרכם ניתן לבחון את הסוגיות התיאורטיות שלעיל.
Course description
Ethical Responsibility for Reconciliation
Is there a responsibility to promote reconciliation (“living next to each other”), and is this responsibility pragmatic, utilitarian, even capitalist – or does it have an ethical aspect? And if so – where does it arise from? Alongside philosophical texts (by Levinas, on forgiveness; Derrida, on forgiveness and on responsibility; Butler, on life worth living; Fraser, on recognition; Agamben, on responsibility), modes of representation of reconciliation and of responsibility in literature, cinema, and visual culture will focus on ethical responsibility as choice or as necessity when the politics of the gaze determine the frame of reference.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת