חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מהשכלה עד מודרניזם: הספרות העברית 1880-1900
  From Haskalah to Modernism: Hebrew Literature 1880-1900                                              
0680-5063-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1600-2000105רוזנברג- מדעי היהדותסמינר פרופ הולצמן אבנר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בעשרים השנים האחרונות של המאה התשע-עשרה הונחה התשתית לצמיחתה של הספרות העברית המודרנית. נקודת המוצא של הקורס היא שנת הפרעות (1882-1881), המסמנת תמורה מהפכנית בהיסטוריה היהודית וממילא גם בתולדות הספרות העברית. נקודת הסיום שלו היא שנת 1900, שבה ובסמוך אליה הופיעו קובצי שיריהם הראשונים של ח"נ ביאליק ושאול טשרניחובסקי וקובצי הסיפורת וההגות של מ"י ברדיצ'בסקי, המסכמים את השלב הראשון ביצירתם. בין שתי נקודות ציון אלה התרחשה שורה של אירועים ומהלכים, שהציבו בפתח המאה העשרים מערכת ספרותית עברית מודרנית על מרכזיה ומוסדותיה, יוצריה ונמעניה, כלי הבעה וערוצי תקשורת שהפכו אותה למנגנון ייצוג רגיש ומשוכלל של החוויה היהודית הרבגונית בעידן של תמורות. הסמינריון ינסה למפות את המציאות הספרותית העשירה והמגוונת הזו מבחינה היסטורית, גיאוגרפית, תימטית פואטית וביוגרפית, תוך כדי עיון ביקורתי במקורות ראשוניים העומדים לרשות ההיסטוריונים של ספרות התקופה (כתבים ספרותיים, כתבי-עת, איגרות סופרים, דברי זכרונות) והיעזרות במחקרים מאוחרים לסוגיהם.
Course description

The last two decades of the 19th century mark a revolution in the history of Hebrew literature. While in 1880 it was still rooted in the sphere of enlightenment, twenty years later it re-emerged as a modern literary system, which gives a sophisticated expression to the Jewish experience in an era of an unprecedented historical change. Among the leaders and creators of this literary drama were S. Y. Abramovitz, M. J. Berdichevsky, David Frischman, Ahad Ha-Am, Reuven Breinin, H. N. Bialik and Shaul Tschernichovsky, to name only a few. The seminar will draw the outlines of this rich literary arena from various viewpoints (historical, geographical, poetic, thematic, biographical), leaning extensively on primary sources such as literary writings and documents, periodicals, letters and memoirs.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת