חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ספרות ופילוסופיה בנאורות הצרפתית
  Literature and Philosophy During the French Enlightenment Er                                         
0680-4228-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1800-2000261גילמן - מדעי הרוחסמינר פרופ קאהן מישל
סמ'  א'1800-2000261גילמן - מדעי הרוחסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בסמינר נבחן את ההיבטים ההיסטוריים, האידיאולוגים (תרבותיים) והאפיסטמולוגיים של זרמים הפילוסופים העיקריים של הנאורות הצרפתית. נעמוד על הקשר ההדוק, הדינמי והפורה שנרקם באותה עת בין ספרות (רומן, תיאטרון, סיפורים קצרים, שירה) לפילוסופיה (תפיסת האני ותפיסת האחר, סוגיות חברתיות ומוסריות, סובלנות וביקורת דתית, תפיסת הגוף, מיניות, סקס ומטריאליזם, סוגיית הרוע). בין הנושאים לדיון, נעלה את השאלות הבאות: מהן הסיבות הפילוסופיות ו/או הרעיונות הפילוסופיים שהיוו קרקע פורה לצמיחת הכתיבה בגוף ראשון? מהו הקשר בין כתיבה בדיונית אקספרימנטלית לבין סוגיות סוציו-לשוניות ורב-תרבותיות? כיצד נהפך ספר חינוכי לאוטופיה בדיונית אשר מתקבל במסה פוליטית חתרנית ומסוכנת? נקרא טקסטים מקוריים ומאמרי ביקורת.
Course description
philosophical major trends of the French Enlightenment. The strong and dynamic link between literature (novel, theater, short stories and poetry) and philosophy (the self and the other, social and ethical issues, tolerance and religion, sexuality, sex and materialism, evil and suffering) will be inquired through the reading of literary texts. Among the questions discussed in class: what are the philosophical reasons that led to first-person writings (epistolary novels, fictional memoires and autobiographies)? What is the connection between experimental fictional writings, in one side, and socio-linguistics and multi-cultural topics, in the other side? How does a pedagogic dissertation transformed into utopia that has been considered as a transgressive political treaty? How does libertine novel trigger existential questions?
Enlightenment primary texts and critical contemporary articles will be read and analyzed in class.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת