חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  התגבשות השירה העברית בספרד
  the                                                                                                  
0680-4215-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1600-1800212רוזנברג- מדעי היהדותסמינר פרופ בארי טובה
סמ'  א'1600-1800212רוזנברג- מדעי היהדותסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
השירה העברית המתהווה בספרד החל מאמצע המאה העשירית היא חדשנית באופייה, בתכניה ובדרכי עיצובה. בסמינריון נבקש לבחון את צעדיה הראשונים ואת לבטיה של אסכולה שירית זו בשלבי התהוותה. לשם כך נקרא בעיון מיצירותיהם של ראשוני המשוררים בספרד: מנחם בן סרוק; דונש בן לברט; יצחק אבן מר שאול; יצחק אבן כלפון; יוסף אבן אביתור ואחרים. מבדיקת השירים נוכל לעמוד על מקורות היניקה של מחבריהם ועל מידת נאמנותם או לחלופין, סטייתם ממסורות השירה העברית שקדמו לזמנם. ננסה להסביר את הצרכים והאתגרים החדשים שעמדו בפני המשוררים האלה בחברה היהודית החצרנית שבה יצרו, ונבדוק את מגוון הפתרונות שהעלו ביצירותיהם. במסגרת הדיונים נצביע גם על השפעתו האידיאולוגית של רב סעדיה גאון כגורם מתסיס ומפרה על ראשוני היוצרים במרכז החדש.
Course description
Formation of Hebrew Poetry in Spain

In mid-10th century a new school of Hebrew poetry started to develop in Spain. It differed from the traditional Hebrew poetry in the East both in form, style and prosody. In class we shall examine the works of Dunash, Menahem, Ibn Kaprun and other poets who paved the way to the "Golden Age" of the Spanish school. We shall discuss the social and esthetic needs of this new center combined with the indirect influence of Saadia Gaon's ideology on the development of the Spanish school of poetry.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת