חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  המבט: ספרות, פילוסופיה ופסיכואנליזה
  The Gaze: Literature, Philosophy, Psychoanalysis                                                     
0680-4105-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1600-2000320גילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר דורפמן עירן
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
מהי המשמעות של מבט? אלו סוגי מבט קיימים? ומדוע קשה להביט ממושכות באדם אחר כאשר הוא מביט בי בחזרה? בסמינר זה ננסה להבין את תופעת המבט בכלים פילוסופיים (סארטר, בנימין), פסיכואנליטיים (פרויד, לאקאן) וספרותיים (הופמן, סמפרון). ננסה לראות כיצד המבט ההדדי הוא תמיד מצב גבול, סף החוצץ בין שני אירועים. ככזה קשה להחזיק במבט ההדדי מעבר להרף-עין, שכן מבט זה מכיר באחר ככזה: כמי שאינו רק מובט על ידי אלא בו בזמן גם מביט בי.  
 
Course description

The Gaze

What is a gaze? What kinds of gaze are possible? And why is it difficult to look at someone in length if he or she is looking at me in return? In this seminar we will try to understand the phenomenon of the gaze with the help of philosophical tools (Sartre, Benjamin), psychoanalytical tools (Freud, Lacan) and literary works (Hoffmann, Semprun). We will see that the mutual gaze is a limit-case and a threshold between two events. As such it is difficult to hold it beyond the moment in which the other is recognized as such, that is, as someone who is not only looked by me but is simultaneously also looking at me.


להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת