חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  שירה לירית כפעולה סימבולית
  Lyrical Poetry As Symbolic Action                                                                    
0680-4104-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1400-1600260גילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר זינדר אריאל
סמ'  ב'1400-1600317אגילמן - מדעי הרוחסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הפילוסוף הבריטי ג'.ס. מיל טען כי 'לנאום מאזינים; לשירה מצותתים'. בכך ביקש מיל למדר את השירה מן המרחב הציבורי ולמקם אותה במעגלים אינטימיים של האזנה לרחשי נפשו ולמלמוליו של המשורר הנשמעים מעבר לדלתו הסגורה. בעוד הנחה זו רווחה בעת החדשה ורווחת עד היום אצל רבים, הרי שבעת העתיקה ובימי הביניים היה מצב הדברים אחר לגמרי. בקורס נערוך הכרות עם המסורת התיאורטית והפואטית שראתה בשיר הלירי פעולה ציבורית פולמוסית שמקומה לא היה מעבר לדלת הסגורה אלא במרחב הציבורי עצמו. לצורך כך נקרא בחיבוריהם התיאורטיים של אריסטו, לונגינוס, אברהם אבן עזרא, קנת' ברק ועוד, וכן בשירה לירית עברית מן הפיוט העברי הקדום, שירת תור הזהב בספרד, ושירה עברית מן העת החדשה.
Course description
Lyrical Poetry as Symbolic Action
The course focuses on the poetic and theoretical tradition which views lyrical poetry as a socially symbolic act, deeply involved in public discourse and the ethical and political worldviews of a given society. We will read key theoretical works ranging from Aristotle to Kenneth Burke, as well as Hebrew poetry, medieval and modern alike.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת