חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  הבורגנות של האבנגרד
  Avant-Garde As Bourgeoisie                                                                           
0680-4102-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1200-1600262גילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר לובין אורלי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
תנועות האבנגרד – הקוביזם, הפוטוריזם, הקובו-פוטוריזם, הדאדא, הסוריאליזם – היוו מהפיכה של ממש באמנות הפלסטית (בעיקר הקוביזם) וסימנו ממד מהפכני בספרות המודרניסטית של החצי הראשון של המאה העשרים. לצד המהפכנות הצורנית והתמטית נתפשו תנועות האבנגרד בעיקר כמחאה אנטי-בורגנית; ולמרות שעד מהירה העלתה ביקורת האבנגרד ספקות באשר למעמד המחאה הזו, היה זה השימוש שעשה הפוסטמודרניזם הספרותי, האדריכלי והאמנותי בצורות שפיתח האבנגרד שחשף את האישרור והשרות שהוא סיפק לתפישת העולם הבורגנית בכללותה.
תוך בחינה של תיאוריות של האבנגרד, של הבורגנות, של הריאליזם ושל אינטרפלציה ושל פוסטמודרניזם הסמינר יתמקד בניתוח צורות הספרותיות של האבנגרד (המניפסטים והשירה הפוטוריסטים והקובו-פוטוריסטים, המניפסטים והיצירה הדאדאיסטית, יצירותיה הקוביסטיות של גרטרוד סטיין) כמתנגדות או משרתות את ערכי הבורגנות כפי שאילו באו לידי ביטוי באמנות ובספרות של המאה ה-19 ובחצי הראשון של המאה העשרים. הביקורת הפוסטמודרנית והצורות האמנותיות הפוסטמודרניסטיות בעיקר בספרות ובקולנוע, השואבות אלמנטים גם מאמנויות האבנגרד, כמו גם המחשבה הניאו-מארקסיסטית והכתיבה הפוסטסטרוקטורליסטית על הכתיבה הריאליסטית, יאירו את ההיענות לתביעות ולאינטרפלציה הבורגנית לא רק של כתיבה הגמונית אלא גם של כתיבה אבנגרדית ונסיונית-מרדנית.
Course description
Cubism, Futurism, Cubo-Futurism, dada – the Avant-Garde of the first half of the 20th century revolutionized the visual arts and functioned as the “enfant terrible” of Modernist art and literature. As such, it performed at the center of the arena of the critique of the bourgeoisie; nevertheless, already at the time, critical readings exposed its cooptation into the capitalist system and later it was Postmodernism, utilizing Avant-Garde devices as its mark, which sealed the judgment of its predecessor as strong a hegemonic interpellation as Realism has been.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת