חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ראשיתה של השירה הישראלית: לאה גולדברג, נתן אלתרמן ואחרים
  The Roots of Israeli Poetry: Goldberg, Alterman and Others                                           
0680-4100-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1000-1200362אגילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר כהן אורי
סמ'  א'1000-1200362אגילמן - מדעי הרוחסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
ראשיתה של השירה הישראלית: לאה גולדברג, נתן אלתרמן, ואחרים.
הסמינר יבחן מקרוב את המפנה בשירה העברית בסוף שנות השלושים עם הפרסום הכמעט בו זמני שלושה ספרי שירה על ידי גולדברג אלתרמן ושלונסקי. בנקודה הזו בזמן, בעיצומו של המרד הערבי, ועל סף מלחמת העולם, השירה העברית מפתחת שלוש אופציות קרובות אבל שונות במהותן, שמהוות את התשתית לשירה הישראלית. נקרא את היצירה והמפעל התרבותי של שלושת המשוררים האלה כפי שהיא מתפתחת עד שנות החמישים, יחד עם ההמשכים האופציות והחידושים של הזמן ושל המשוררים החדשים שיהפכו להיות "דור המדינה".
Course description
The Roots of Israeli Poetry: Goldberg Alterman and Others
The seminar will closely examine the turn in Hebrew poetry that took place at the end of the thirties with the simultaneous publication of central poetic works by Alterman, Goldberg and Shlonsky. At the time of the Arab Revolt and on the verge of the World War Two, Hebrew poetry develops three options that are close but different and form the basis for future developments in Israeli poetry.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת