חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  על החלומות
  The Interpretation of Dreams                                                                         
0680-4099-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1600-1800304גילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר אלפנדרי עידית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
תיאור הסמינריון: כשליש מחייכם אתם מבלים בשינה וחיי השינה הם החלומות. ולמרות זאת התמונות, הצלילים ושפת חיי הערות שולטים כמעט באופן מוחלט במטרות האנושיות, במוטיבציות ובמשמעות של הפעילות האנושית. המאה שעברה התחילה בחלום אחר: שחלומות, אם מבינים אותם נכון, יאפשרו לנו לצפות באופן שאין לו תקדים במטרות החבויות של ההתנהגות האנושית. "The interpretation of dreams is the royal road to a knowledge of the unconscious activities of the mind," כתב פרויד בשנת 1900. הסמינריון הזה יהווה שיחה על חלומות וחקירה לנבכי המשמעות שהם עדיין יכולים לגלות אותה לאחר יותר ממאה שנים. נתחיל בקריאה מדוקדקת של פשר החלומות של פרויד משנת 1899, טקסט שטוען טענות ענקיות לגבי החשיבות והמשמעות של חלומות ומציע שיטות שבעזרתן אפשר לפרש אותם. ביקורת והרחבה של פרויד יצביעו על הכוח והמגבלות של טיעוניו של פרויד. במהלך הסמינריון נקרא ספרות ותיאוריה ונצפה בסרטים שבהם החלום משחק תפקיד מרכזי. על הסטודנטים לכתוב יומן חלומות ועליהם לתעד ולנתח חלומות של עצמם.
Course description

Course Description: One third of your life is spent asleep, and the life of sleep is dreams. And yet the images, sounds, and language of waking life almost totally dominates discussions of human goals, motivations, and meaningfulness. The last century began with a different dream: that dreams, rightly understood, would give us an unprecedented view of the hidden objectives of human behavior. “The interpretation of dreams is the royal road to a knowledge of the unconscious activities of the mind,” Freud wrote in 1900. This seminar will be a discussion about dreams and an inquiry into what they may still mean, more than one hundred years later. We will take our departure from a careful reading of Freud’s 1899 Interpretation of Dreams, which makes huge claims for the importance and meaning of dreams and proposes methods for their interpretation. Critiques and extensions of Freud’s theory will point up its strengths and limitations. Throughout the seminar we will read literature and watch films in which dreams play a central role. Students are expected to keep a dream journal to record and analyze their own dreams.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת