חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ספרות דור תש"ח
  1948 Generation                                                                                      
0680-4061-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1600-2000211רוזנברג- מדעי היהדותסמינר פרופ הולצמן אבנר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
עם הופעתה של קבוצת סופרים מקרב בני הארץ וחניכיה בשנות הארבעים של המאה העשרים נפתחה תקופה חדשה בתולדות הספרות העברית, היא התקופה הישראלית. הסמינריון יבחן ויאפיין את הדור הראשון של יוצרי הסיפורת הישראלית, הידוע בכינוייו הנרדפים "דור תש"ח", "דור הפלמ"ח", "דור בארץ" ו"דור המאבק לעצמאות". בכתיבתה של קבוצת סופרים זו מסתמנת זיקה אמיצה לנוסח הבעה ריאליסטי בפרוזה, צמידות להוויה החברתית בשנות המעבר מיישוב למדינה, מעורבות נפשית בחוויות הקולקטיביות של הזמן ומחוייבות טבעית לאתוס הגאולה הציוני. בין היוצרים שיידונו בהקשר זה: משה שמיר, ס' יזהר, אהרן מגד, יגאל מוסינזון, נתן שחם, יהודית הנדל, חנוך ברטוב, חיים גורי, אמיר גלבע. יצירותיהם יאופיינו גם מן הבחינה התימטית (עיצובה של תקופת המאבק לעצמאות, תיאורה של מציאות חולין ישראלית, הפלגות אל ההיסטוריה הקרובה והרחוקה, התמודדות עם נושא השואה, מתיחות בין אינדיווידואליזם לקולקטיביות) וגם מן הבחינה הפואטית (מרכיביו ומהותו של הריאליזם כתו מאפיין של סיפורת הדור, ההתמודדות עם נוסח שלונסקי-אלתרמן כאתגר מרכזי למשוררי הדור). בד בבד תיבחן התקבלותם של יוצרים אלה בביקורת לדורותיה במגמה לבחון מחדש את הדימויים המקובלים שנכרכו בהם, על רקע חידושי המחקר של השנים האחרונות.
Course description

This seminar will focus on a group of writers that emerged during the years of World War II and the struggle that preceded the War of Independence. They are known as “The 1948 Generation”, “The Palmah Generation”, “The Struggle-For-Independence Generation” and “Generation of the Land” (Dor Ba-Aretz), and their presence as a foremost leading group was felt in the literary arena at least until the beginning of the 1960s. Among the prominent figures that belong to this group: S. Yizhar, Moshe Shamir, Nathan Shaham, Aharon Megged, Hanoch Bartov, Haim Gouri and Amir Gilboa. The seminar will try to question and correct the rooted false image that portrays them as a uniform, conformist group, whose gray realistic works simplistically identify with basic Zionist beliefs and obeys simplified heroic models.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת