חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ישראל נג'ארה: משורר ומוסיקאי
  Israel Najara: the Poet and the Musician                                                             
0680-4060-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1200-1400107רוזנברג- מדעי היהדותסמינר פרופ בארי טובה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
תיאור קצר: ישראל נג'ארה (צפת 1550 – עזה 1625) הוא ללא ספק גדול המשוררים העבריים שפעלו במזרח בדורות שלאחר גירוש ספרד. כמשורר מחונן ומוסיקאי מוכשר הוא זכה לפופולאריות עצומה עוד בחייו, ורבים משיריו מושרים עד היום בפי קהילות שונות. הוא השפיע, יותר מכל יוצר אחר על עיצובה של אסכולה שירית חדשה במזרח, אשר בה למוסיקה (הזמרה) יש מקום מרכזי כמעט זהה לזה של הטקסט השירי. בשיעורים נקרא משיריו הרבים, נדון במקורות המוסיקה שמהם שאב השראה ונלבן את מגוון הדעות שהובעו בזמנו על עצם השילוב בין מוסיקה ושירה.
Course description
Israel Najara: The Poet and the Musician

Israel Najara (Safed c. 1550- Gaza 1625) was the most important and prolific poet who flourished in the East after the expulsion from Spain. He developed a new school of poetry that suited the spiritual and religious needs of the majority of the Jewish population of his time. Najara was also an important musician. He was the first poet who applied Turkish musical terms (makams) into Hebrew religious songs.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת