חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  עגנון:ייצוגי הלא-מודע
  Agnon: Expressions of the Unconscious                                                                
0680-4025-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1200-1400260גילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר ארבל תור מיכל
סמ'  א'1200-1400304גילמן - מדעי הרוחסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הסמינר יעסוק באופני הייצוג השונים והמגוונים של הלא מודע של ביצירות עגנון, גם ייצוגים מטאפורים (כמו הכלב ב"תמול שלשום" או האדונית טורפת הבעלים ב"האדונית והרוכל") וגם ייצוגים דמויי מציאות (כמו חלומות, זיכרונות ילדות, חווית נוכחותו של המאיים וכו'). הדיון יפתח בזיקתו של עגנון לפסיכואנליזה ויעבור לקריאה בסיפורים "אחות", "גבעת החול", "בדמי ימיה", "פנים אחרות", "ביער ובעיר", "שבועת אמונים", "האדונית והרוכל", "ספר המעשים", "על אבן אחת" וברומן "תמול שלשום".
Course description
S.Y. Agnon: Representing the Unconscious
The seminar will focus on the various and diverse ways in which the unconscious is represented in the works of Agnon. We will analyze both metaphorical representations (such as the dog in Only Yesterday, or the husband-devouring mistress in "ha'adonit ve'ha'rochel" etc.) and realistic ones (such as dreams, childhood memories, experiences of the uncanny etc. in realistic works). We will begin by discussing Agnon’s relation to psychoanalysis and proceed to study the stories and novel.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת