חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  יצירה תרבותית בראי הקוגניציה
  Literature, Culture and Cognition                                                                    
0680-3246-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1600-1800455גילמן - מדעי הרוחשיעור פרופ שן ישעיהו
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בקורס נדון במספר מחקרים מהעשור האחרון העוסקים בגישות קוגניטיביות לסוגיות הנוגעות לכותרת הקורס.
 
-          במהלך הקורס יקראו הסטודנטים כ-8-9 מאמרים.
Course description
We will discuss recent developments in the cognitive study of culture

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת