חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  קאמי והאבסורד
  Camus and the Absurd                                                                                 
0680-3244-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1400-1600278גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר דורפמן עירן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
אלבר קאמי (1913-1960) היה דמות מפתח הן בפילוסופיה והן בספרות הצרפתית של אמצע המאה ה-20. יליד אלג’יריה ובן למשפחה ענייה, הוא הצליח לשלב בין מרכז ושוליים, ופיתח תיאוריה וספרות אקזיסטנציאליסטיות השונות באופן מהותי מאלה של סארטר שבא מרקע בורגני. בקורס נתמקד בשתי יצירות של קאמי שנכתבו בעיצומה של מלחמת העולם השנייה: הזר והמיתוס של סיזיפוס. מבעד לקריאה ביצירות אלה נעמוד על תיאורית האבסורד של קאמי, על היחס בין ספרות ופילוסופיה, ועל האופן שבו היבטים תרבותיים, פוליטיים וביוגרפיים שונים משתלבים ביצירתו. נסיים את הקורס בקריאה בכתביו הפוליטיים של קאמי וננסה להבין איזו מחשבה פוליטית יכולה לצמוח מהאבסורד.
Course description
Camus and the Absurd

Albert Camus (1913-1960) was a philosopher, an author and a key figure in mid-twentieth century French culture. Born to a poor family in Algeria, Camus combined between marginality and centrality, and developed existential literature and theory different from those of the more bourgeois Sartre. In this course we will study Camus’s theory of absurd, focusing on The Stranger and The Myth of Sisyphus, both written in 1942.


להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת