חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  הרומן הצרפתי לפני המהפכה הצרפתית
  Introduction to the French Novel Before the French Revolutio                                         
0680-3240-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1600-1800306גילמן - מדעי הרוחשיעור פרופ קאהן מישל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
קורס זה מוקדש לחקר צמיחתו והתפתחותו של הרומן הצרפתי מתקופת הרנסנס ועד למהפכה הצרפתית. דרך קריאתם של רומנים מכוננים וקטעי ביקורת ספרותית תקופתיים (דידרו, רוסו) ועכשוויים (ג'נט, בכטין) ייבחנו מרכיבים סוציו-תרבותיים מחד גיסא והתפתחויות אסטטיות מאידך גיסא המסבירים את המעבר מכתיבה אפית וגנדרנית נוסח ספרות הטרקלינים של מדמואזל דה סקודרי (1607-1701) ליצירת מרחב פיקטיבי אינטימי ופנימי השייך עדיין לדמויות אידיאליות (הנסיכה דה קלב מאת מאדאם דה לפייט) אבל בה בעת משקף את הזיקה לכתיבה ריאליסטית יותר. נקודת המפנה מתרחשת במאה ה 18 כאשר סופרים כמו פרבו (מנון לסקו, 1731) או דידרו (הנזירה, 1760 ) מקנים מעמד נעלה לדמויות טריוויאליות נטולות חשיבות חברתית במרחב של המשטר הישן. הפיכת העולם הבורגני ודמויות כמו מנון לסקו (פרוצה) או סוזן סימונן (ממזרה) למקור השראה עבור סופרים שמבקשים לבחון את גורל האינדיבידואל החיי בעולם שאלוהים נעלם ממנו, מובילה לצמיחת הרומן המודרני ולהכרתו כסוגה ספרותית מרכזית בהיסטוריה של הספרות הצרפתית.
במהלך הקורס נקרא וננתח את הרומנים של לה פייט, פרבו ודידרו. נבחן כיצד מחברי הפיקציה הגדולים שכתבו לפני המהפכה הצרפתית הגדירו את עבודתם וכיצד הם התגוננו בפני הביקורת השמרנית הדבקה לפואטיקה הקלאסית ששללה מהרומן את זכותו להכרה ספרותית ממסדית. כמו כן, נחקור את האמצעים הספרותיים המאפיינים את כתיבתם הבדיונית ונעמוד על המשמעויות הגלומות במעבר מכתיבה בגוף שלישי לכתיבה בגוף ראשון. לבסוף, נעמוד על הקשר ההדוק והדינאמי שמחבר בין כתיבה למציאות סוציו תרבותית ייחודית. 
Course description
This course examines the growth and development of the French novel from the Renaissance to the French Revolution. Historical and cultural developments explain the shift from the grand and epic writing typical of the literary salons of Mademoiselle de Scudéry (1607-1701) to the intimate internal fictional space created for ideal characters (The Princess of Cleves by Madame de Lafayette), while it also reflects the affinity with realistic writing. The turning point occurred in the 18th C, when writers such as Abbé Prévost (Manon Lescaut, 1731) and Diderot (The Nun, 1760), granted elevated status to trivial characters, socially unimportant in the old world order. Employing the bourgeois world and with it characters such as Manon Lescaut ( a prostitute) or Suzanne Simonin ( a bastard) as the inspiration for writers eager to examine the fate of the individual in a now godless world led to the growth of the modern novel and its eventual recognition as a central literary genre in the history of French literature.
Course readings include the novels of Lafayette, Prévost, and Diderot. We will examine how the greatest fiction authors who wrote before the French Revolution defined their works and how they defended themselves against the conservative criticism that traditionally venerates classical poetry and denies the novel a legitimate place in conventional literature. We will also analyze the literary methods that characterize fictional writing and study the latent meanings in the shift from third-person to first-person writing. The close and dynamic connection between writing and a unique socio-cultural reality will also be studied.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת