חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  זרמים ברומן המודרני
  The Modernist Novel                                                                                  
0680-3237-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1200-1400280גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר שיפמן סמדר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס היא היכרות עם כמה זרמים ברומן המודרניסטי. מערכת היחסים שמקיים הרומן המודרניסטי עם קוראיו היא מערכת תובענית במיוחד: הוא דורש התמסרות לפיתולי עלילה רחבה, היכרות עם דמויות שונות ועם עומקי תודעתן, התמודדות עם סוגיות חברתיות ואתיות, ולעיתים כל אלה גם יחד; הוא מסרב לספק תשובה אחידה ומספקת לתהיות ולשאלות שהוא מעלה. ארצה להדגים זאת על פי כמה רומנים מודרניסטים מרכזיים: רומנים של פרנץ קפקא, של ויליאם פוקנר, של וירג'יניה וולף, של גבריאל-גרסיה מארקס, ושל טוני מוריסון. ההיכרות עם כמה מן הזרמים והאפשרויות של הרומן המודרניסטי תהיה שער לדיון במעמדו כמעצב וכמשקף של התודעה המודרנית ואף הפוסטמודרנית.
Course description
The course will aim at a presentation of some of the main trends in the modernist novel. The Modernist novel's relationship with its readers is a rather demanding one: it requires attention to and interest in long and complicated plots, variety and depth of characters, the presentation of social and ethical dilemmas, and quite often all of them together. It refuses to provide an unequivocal and easy answer to the issues it raises. We will try to illustrate this special relationship by reading a few major Modernist novels by Frantz Kafka, William Faulkner, Virginia Woolf, Garcia-Marquez and Toni Morrison. The acquaintance with a few of the trends and possibilities of the Modernist novel will open the way for a discussion of its status as the molder as well as reflector of the modern and even postmodern consciousness.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת