חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  הקינה: שירה, מדרש והגות של חורבן
  Lamentation: Poetry, Midrash and the Philosophy of Destructi                                         
0680-3236-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1000-1200220גילמן - מדעי הרוחשיעור פרופ שחר גלילי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
השיעור עוסק בסוגת הקינה (שירת האבל, כגון קינת "מגילת איכה") ודן בגלגוליה במדרש (כגון הפתיחתא למדרש רבה ופרקי מדרש איכה הנעלם בספר הזוהר) ומשוחח על חזרתה בהגות הפילוסופית (כגון מאמרי גרשום שלום על הקינה). בה בעת נדון בהקבלות ספרותיות-עולמיות לתופעת הקינה והגותה (הטרגדיה, מחזה התוגה) ונעסוק לפיכך בהגותם הטרגית של ניטשה ובנימין.
Course description
The course deals with the issues of Lamentation and discuses its appearances in Midrash (The Great Midrash and the Book of Sohar) and in Jewish philosophy. We will also deal with literary and philosophical analogies such as the theory of tragedy and the Trauerspiel.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת