חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מיתוס, גוף ושפה בספרות גרמנית מודרנית
  Myth, Body, Language in Modern German Literature                                                     
0680-3235-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1600-1800307גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר בן חורין מיכל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
סופרות רבות פונות אל המיתוס במטרה לעצב מרחב פואטי המאתגר מציאות היסטורית ופוליטית. במסגרת הקורס נבחן יצירות נבחרות של סופרות מהמאה העשרים כגון: אלפרידה ילינק, אינגבורג בכמן, כריסטה וולף, אנה זגרס הנדרשות אל "בנות" מיתולוגיות כקסנדרה, איפיגניה או אנטיגונה ואל "אבות" כקרונוס ואדיפוס בפואטיקה המגיבה למתחים היסטוריים ותרבותיים של העידן המודרני.  
Course description
Authors use the myth in order to challenge historical and political situations. This course explores how twentieth century German and Austrian women writers, Elfriede Jelinek and Ingeborg Bachmann, Christa Wolf and Anna Seghers among others, shape mythological daughter-figures such as Cassandra, Iphigenia and Antigone or father-figures such as Cronus and Oedipus within poetics that responds to the dilemmas of modernity.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת