חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  איך שיר נולד? על השירה ומלאכת הכתיבה בספרות העברית בימי הבי
  How is a Poem Conceived? On Poetry and the Craft of Writing                                          
0680-3231-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1000-1200307גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר שלו נילי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
"איך שיר נולד"?: על השירה ומלאכת הכתיבה בספרות העברית בימי הביניים
משוררי ימי הביניים, שהעניקו חשיבות רבה לעיסוק בכתיבה ובחיבור שירה, הרבו לכתוב על אודות אמנות השיר, ובשיריהם הציגו את נקודת ראותם בדבר מהות השירה ואופן כתיבתה. במהלך הקורס נקרא בשיריהם של משוררי 'תור הזהב' בספרד כשמואל הנגיד, שלמה אבן גבירול, יהודה הלוי ורבים אחרים, המדגישים את אמונו המוחלט של המשורר בכוח המילים, ומתארים את יחסי הגומלין בינו לבין שירו ואת יחסיו המורכבים עם זולתו. נציג גם את הניגוד בין תפישת השיר בימי הביניים לעומת תפישות פואטיות מודרניות, באמצעות קריאה משווה בין שירים מתקופות מוקדמות ומאוחרות.  
Course description
 
"How is a Poem Conceived"? On Poetry and the Craft of Writing in Medieval Hebrew Literature
The Hebrew poets in the middle ages, who gave great importance to the occupation of writingand composing poetry, frequently wrote about the art of poetry and presented in their poems their viewpoint on the nature of poetry and the manner of composing a poem. While reading poems by the prominent poets of the Golden Age in Spain: Shmuel HaNagid, Shlomo Ibn Gabirol Yehuda HaLevi and others, we will demonstrate the poet's absolute faith in the power of the word, his attitude towards his written creations as well as his relationships with his surroundings. We will also discuss the contrast between the medieval conception of poetry and modern approaches via comparative reading of self-referential poems from earlier and later periods.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת