חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  משירי הקודש לשירי עגבים: השירה העברית באיטליה בימי הביניים
  From Secular to Profane: Medieval Hebrew Poetry in Italy                                             
0680-3228-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1600-1800107רוזנברג- מדעי היהדותשיעור פרופ בארי טובה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
השירה העברית באיטליה בימי הביניים היא יצירה מעניינת וייחודית בשל היותה צומת למפגש השפעות מכיוונים שונים: מארץ ישראל והמסורת הפייטנית, מספרד והמסורת האנדלוסית והשפעות שמקורן בתרבות האיטלקית. במהלך הקורס נקרא מבחר מיצירות שנתחברו בין המאות התשיעית ועד החמש עשרה: שירי קודש וחול, חיבורי פרוזה ומקאמה.
Course description
From Secular to Profane: Medieval Hebrew Poetry in Italy

Medieval Hebrew poetry in Italy is influenced by three major poetic traditions: the liturgical Hebrew poetry (piyyut) of Eretz Yisrael, the Spanish Andalusian school and the local Italian literary creations. We shall read and discuss various literary forms (poetry and rhyming prose) written in Italy between 9th-15th centuries.


להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת