חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  נתן זך: החזרה של המודחק
  Nathan Zach's Poetr6y                                                                                
0680-3227-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1600-1800278גילמן - מדעי הרוחשיעור פרופ גלוזמן מיכאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
שיעור זה יעסוק בשירתו המוקדמת של זך. נקרא את שיריו הראשונים שלא כונסו בספרים, ונגיע עד שני הספרים הגדולים של זך "שירים שונים" ו"כל החלב והדבש, ששינו את פני השירה העברית. נקרא גם את מאמריו הביקורתיים ונראה כיצד עיצב זך את האופן שבו שירתו נקראה ונקראת עד היום.
Course description
Nathan Zach's is regarded as the most influential Hebrew poet in the second half of the 20th Century. We will read his early poetry, focusing on his two great volumes: Other Poems and All the Milk and Honey. Special emphasis will be given to his critical essays and to the ways in which they shaped our reading of his poetry.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת